Schillebeeckx

photo-margaretmccloryEdward Schillebeeckx (1914-2009) domonkos szerzetes a 20. század legkiemelkedőbb katolikus teológusainak egyike. Jelentősebb teológiai munkáit számtalan nyelvre lefordították. A róla elnevezett alapítvány pedig 2014-ben 11 kötetben angolul jelentette meg legfontosabb műveit. Mindezek nyomán felmerül a kérdés: mi jelent meg tőle magyarul? A felhozatal meglehetősen szegényes. Tudomásunk szerint eddig mindössze két munka: A zsinat mérlege (ford. Weissmahr Béla, Róma: Zsinati Bizottság, 1968), valamint A domonkos szellemiség (ford. Skultéty Kornélia in: Tanítvány: a magyar domonkosok lapja. 6. 2000 3-4., 3-22.o.) . Mindezek nyomán időszerűnek látszik, hogy legalább egy válogatást ismerjünk meg a rendkívül gazdag és inspirációt adó teológiai hagyatékból.

Egyik közvetlen munkatársával, Robert J. Schreiter professzorral, , valamint a a Schillebeeckx biográfia első kötetének szerzőjével, Erik Borgman professzorral történt egyeztetés nyomán az alábbi rövid(ebb) írások megjelentetését szándékozunk megvalósítani a következő kb. másfél esztendő során (a fordítások a rendelkezésre álló német változatok alapján készülnek, esetenként az angol figyelembevételével, az itt közölt címek még csak „munkacímek”):

 1. Isten – az ember jövője, Új istenkép, szekularizálódás és az ember jövője a földön (Das neue Gottesbild, Säkularisierung und Zukunft des Menschen auf Erden) vö. merleg-digest.eu
 2. Isten országa: Teremtés és üdvösség (Reich Gottes: Schöpfung und Heil)
 3. A kereszténységhez vezető út a modern világban (Der Weg zum Christentum in einer modernen Welt)
 4. „Közelítések” a Názáreti Jézushoz (Zugänge zu Jesus von Nazaret, megjelent in: EG, 139-147.o.)
 5. Jézus aktuális megnevezése: élő hagyomány új tapasztalat nyomán (Aktuelle Benennung Jesu: lebendige Tradition dank erneuter Erfahrung)
 6. Jézus és Krisztus egyháza (Jesus und die Kirche Christi)
 7. Homiletikai epilógus (Homiletischer Epilog)
 8. A keresztény teológia és a teológus (Die christliche Theologie und der Theologe)
 9. Etika: A keresztény hit misztikus és politikai dimenziójának összefonódása (Ethik als Verbindungsglied zwischen der mystischen und der politischen Dimension des christlichen Glauben)
 10. Hivatal és közösségépítés (Amt und Gemeindeaufbau)
 11. A jövő perspektívái (Zukunfsperspektiven) 

Minderről részletesebben olvashat itt: Schillebeeckx – morzsák – előzetes.

 

Reklámok